Events Calendar

OD TEORIJE, PREKO IDEJE DO IZDELKA
Monday, 20. May 2019, 18:00 - 19:00
Location Galerija Fajči
Razstava izdelkov u?encev OŠ Neznanih talcev Dravograd, ki so pri izbirnih predmetih tehnika in tehnologija ustvarjali razli?ne izdelke. Kaj je nastalo, si lahko ogledate v Galeriji Faj?i. Mentorja sta Igor Vitrih in Marija Cehner.
Go to top